Varför pröva oss?

Vi har erfarenhet av:

  • arbeten inom bilbranschen
  • nationellt arbete med handel genom återförsäljare
  • att driva återförsäljare
  • projektledning
  • rekrytering
  • utbildning
  • utvecklingsarbete
  • Stort kontaktnät

Våra profiler

Vi är drivande personligheter som strävar efter att uppnå satta mål.

För oss är förmågan att vara kommunikativa och kreativa en förutsättning för att skapa långsiktiga kundrelationer och en styrka inför nya utmaningar.

Empati, höga ambitioner och stor nyfikenhet tillhör också våra personliga profiler.

Nätverk

Beroende på typ av uppdrag samordnar vi lämplig konsultkompetens via vårt nätverk.