Konsultation

Utveckla kundnöjdheten

Vi identifierar och analyserar företagets och personalens möte med kunden. Vi följer ”kundens väg och upplevelser i affären”.

Genomlysning av företaget

Vi analyserar och utvärderar företagets olika processer, i syfte att förbättra kundnöjdhet och lönsamhet.

Nyrekrytering

Vi upprättar behovsanalys inför nyrekrytering och genomför omfattande referensintagning.

Validering av befintlig personal

Vi intervjuar, analyserar och kartlägger befintlig kompetens för att optimera de personella resurserna.

Interim Management

Hyr oss för att stärka upp vid organisationsförändingar eller överlappa under pågående rekryterinsprocesser.

Återförsäljaretablering

Vi hjälper till att hitta och utvärdera nya återförsäljare.

Specifika Projekt

Vi kartlägger och utför uppdrag som:

  • leverantörer och inköpsrutiner
  • beslutsprocesser
  • företagets återförsäljare och säljkanaler
  • telefonrutiner
  • konkurrentstudier
  • marknadsundersökningar
  • kvalitetssäkring
  • lagerinventeringar
  • utredningar enligt ledningens önskemål